Workshop

Op scholen geef ik workshops over het belang van bewegen voor kinderen.

Hoe bewegen en leren met elkaar te maken hebben.

Hoe lezen/reken en de oogmotoriek met elkaar te maken hebben.

Waar je als leerkracht op kunt letten tijdens het lesgeven.

Welke oefenigen ten goede komen aan de ontspanning van de kinderen.

De workshop heeft veel praktische tips & tools.

Screening

Twijfel je bij een kleuter of hij/zij door kan naar groep 3?

Vraag dan een psychomotorische screening aan. Na het analyseren geef ik een gericht advies of een kind rijp is voor groep 3.

Reader

Een reader met bewegingsopdrachten voor alle kleutergroepen. Alle bewegingsopdrachten zijn gecreerd met mijn psychomotorische kennis. Hierdoor bied je naast je dagelijkse onderwijs een extra goede basis en leeromgeving voor de kinderen. Want alle bewegingsopdrachten stimuleren ook de breinontwikkeling.

Wat is hier nu het voordeel van? Naast dat de kinderen een extra beweegmoment hebben op de dag is het ook van waarde voor de hersenontwikkeling en motorische ontwikkeling. 3 voordelen in 1!